Wydarzenia w polskim internecie
http://kalendarium.icm.edu.pl/

All texts in Polish. I may consider translating into English in the future.

Źródła

Wiele informacji historycznych zaczerpnąłem z "Pigułek". [P]

Informacje o niektórych wydarzeniach zostały podane za kalendarium serwisu Winter. [W]

Wykorzystałem też archiwa komunikatów Zbigniewa Szewczaka o funkcjonowaniu Sieci w Toruniu. [Z]

Dokumentacja sprawy podwyżki cen przez NASK w grudniu 1995 r. została zebrana przez Maćka Uhliga. [M]

Informacje o sieci FidoNet mam głównie z pracy magisterskiej Pawła Wojciechowskiego oraz od autora tej pracy. [W]

O historii POL-34 dowiedziałem się z WWW. [34]

Niektóre daty z lat 1987-1991 znalazłem w History of Poland-L Marca Samocia. [H]

Z pracy magisterskiej Wojciecha Fijałkowskiego "Historia sieci komputerowej EARN w Polsce" zaczerpnąłem informacje o początkach sieci w Polsce oraz o BITNET/EARN. [F]

Wiele informacji uzyskałem słuchając wypowiedzi uczestników spotkania dot. historii internetu, zorganizowanego przez Jacka Gajewskiego 19 V 2001 r. Uczestniczyli: Jacek Gajewski, Maciej Kozłowski, Rafał Maszkowski, Szymon Sokół i Tadeusz Węgrzynowski. Część informacji zostanie zapewne wykorzystana w referacie JG na spotkaniu w 10-tą rocznicę uruchomienia polskiego internetu [10-MK itp.].

Informacje o Internecie na Wydziale Fizyki UW są w http://www.fuw.edu.pl/~ajduk/internet.html [FUW].

Kopie dokumentów udostępnione przez Tadeusza Węgrzynowskiego, długoletniego dyrektora Centrum Informatycznego UW [CIUW].

Inne osoby, które podały informacje, wskazały źródła lub miały cenne uwagi: Wojciech Myszka [WM], Józef Janyszek, Szymon Sokół [SzS], Wojciech Sylwestrzak [wojsyl], Piotr Kulaga, Rafał Wiosna, Marek Car, Joachim J. Włodarz, Cezary Cichocki [CC], Tomasz Surmacz, Bogumiła Rykaczewska-Wiórogórska, Rafał Pietrak [RP], Jacek Gajewski, Tadeusz Węgrzynowski, Maciej Kozłowski, Marta van der Haagen, artykuł Jarosława Rafy (proszę o przypomnienie, tych których nie uwzględniłem).

Dopiero zacząłem dodawać informację identyfikującą źródło do poszczególnych dat (na końcu w nawiasach kwadratowych, analogiczne oznaczenia są w spisie źródeł powyżej), więc większość z nich jej nie ma. Proszę o przysyłanie uzupełnień.

Proszę o przysyłanie uzupełnień i poprawek - mailto:rzm@icm.edu.pl

Kalendarium

Zaczynam od X.25, Fido i BITNETu bo tak się ta historia rozpoczęła...
1977-1978 rządowe tematy badawcze: IV.6 "Komputeryzacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego" (mgr inż. Andrzej Zienkiewicz, UW), RI.14 "Komputeryzacja szkół wyższych" (dr inż. M. Bazewicz, PWr.) [F]

1981-1983 powstaje Międzyuczelniana Sieć Komputerowa (Gliwice, Warszawa, Wrocław) oparta na X.25 [?,F]
1986 CPBR 8.13 "Budowa Krajowej Akademickiej Sieci Komputerowej - KASK" (prof. D. Bem, PWr. + 17 uczelni), X.25, zakończenie proj. - XI 1990 [F]
1986 T. Wilczek i T. Zieliński uruchamiają w Warszawie pierwszy BBS (działał kilkanaście h/tydzień)  
koniec 1986.09 Jacek Szelożyński zakłada w Gdańsku pierwszy BBS działający przez cały tydzień  
198x łącze Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie do Moskwy (bazy danych)  
wiosna 1987 Jacek Szelożyński uruchamia na swoim BBSie pierwsze w Polsce połączenie z FidoNet uzyskując adres punktu od holenderskiego węzła.  
od 1987 regularna wymiana poczty z węzłami BITNETu/Internetu przez telefon, w trybie terminalowym; FUW z CERN, CAMK z Danią [10-JG?]
jesień 1987 Jacek Szelożyński wraz z Janem Stożkiem i kilkoma innymi osobami tworzą polski region sieci FidoNet. Jacek zostaje pierwszym węzłem w regionie, Jan Stożek (węzeł numer 2) obejmuje funkcję koordynatora regionu.  
1987-1989 w ramach KASK zostało napisane oprogramowanie X.25 [10-MK]
pocz. 1988 - 1989 łącza dzierżawione pomiędzy CIUW (BASF 7/38 VM/SP) a wydziałami Uniwersytetu Warszawskiego:
Wydziałem Psychologii UW (do komunikacji wydziałowego SMa z CIUWem; natychmiast po uruchomieniu BITNETU posłużyło do zestawienia zdalnego terminala 3270 w oparciu o PC-XT i specjalny modem - wdrożenie inż. Jacek Szamrej i mgr Stanisław Gasik. [CC]), Wydz. Chemii (Bartolik), FUW (M. Gromisz, Ks. Stojda), Wydz. Zarządzania (Jasionowski), MIMUW/PKiN, Ogród Botaniczny (doc. Batko, Wyszomirski, Materny);
Łącza były zrealizowane przy użyciu modemów Racal Milgo i protokołu BSC. [TW]
[CC,TW]
1988 Jan Stożek uruchamia w mieszkaniu Tadeusza Radiusza Kremlin BBS, jeden z pierwszych w Moskwie; pomysł i inspiracja: Marek Car; BBS miał adres w polskiej sieci Fido  
1988-1989 DECNET (Gliwice: Solarski, Kraków: Cyfronet, Krzysztof Gaweł, Jerzy Pawlus), połączenia częściowo przez X.25 [10-SzS]
1988.08 powstaje lista dyskusyjna PLEARN-L na temat przyłączenia Polski do BITNETu (założyciel: Dave Phillips) [H]; dalsze działania: list do prez. EARN podpisany przez Philipsa, Kutnera, Gajewskiego, Zienkiewicza i in.; petycja [F] [H,F]
1989.06 konferencja ICCI '89 w Toronto, w czasie której doszło do kontaktów osób wspierających podłączenie Polski do sieci międzynarodowych (Waldemar Koczkodaj, Andrzej Blikle, Dave Philips) i Tadeusza Węgrzynowskiego z CIUW [CIUW]
1989.08.02 pierwszy numer "Donosów" (założyciel: Ksawery Stojda) [?,H]
1989.09 powstaje lista dyskusyjna POLAND-L, "Discussion of Polish Culture list" (założyciel: Jerzy Pawłowski) [H]
1989.11 list Jahsona Ohlera do Georga Busha w sprawie włączenia bloku wschodniego do ogólnoświatowych sieci komputerowych  

1990.02 PPTiT podpisała z Alcatelem umowę na budowę sieci POLPAK (X.25)
1990.02 próby łączności z EARN (BITNET) przez telefon z Wrocławia
1990.02.15-16 (Paryż) COCOM znosi większość restrykcji na sprzedaż sprzętu komputerowego, środków łączności i precyzyjnych obrabiarek do byłych krajów komunistycznych [F] (7 II - [H])
1990.02.2x zezwolenie COCOM na przyłączenie Polski do EARN/BITNET
1990.03.09, 04.02 dyr. CIUW Andrzej Zienkiewicz zamawia od PPTiT łącze do Uniwersytetu Kopenhaskiego [CIUW]
1990.03-09 starania CIUW o uzyskanie oprogramowania i licencji od IBM [CIUW]
1990.04.08 Polska uzyskuje członkostwo European Academic Research Network (EARN) [H,F]
1990.04.10-11 spotkanie przedstawicieli EARN (Alain Auroux, Elisabeth Portneuve, Frode Greisen) ze stroną polską (Warszawa, Toruń, Kraków, Łódź, Wrocław) na Uniwersytecie Warszawskim [CIUW]
1990.05.17-18 Polska włączona do EARN (list Frode Greisena z 14 VIII) [CIUW]
1990.05.28 IBM (dr C.W. Loesch) odpowiada pozytywnie Uniw. Warszawskiemu na prośbę o włączenie UW do Inicjatywy Akademickiej IBM [CIUW]
1990.06 w Usenecie powstaje grupa dyskusyjna soc.culture.polish [H]
1990.07.15 pierwszy numer "Pigułek" założonych przez Marka Zielińskiego i Dave'a Philipsa
1990.07.15 oddano do użytku kabel światłowodowy do Danii o pojemności 1920 połączeń telefonicznych
1990.07.17, 14:02 Polska przyłączona do sieci BITNET (Warszawa, CIUW/PLEARN z DKEARN); łącze 9600 bps ([H]: o 14:01, pracujący od 9 do 20 przez 5 dni w tyg.), połączenie zestawił Tadeusz Węgrzynowski, RSCS przesłanie mailera, później listserva przez linię pl-dk; pierwszy list (wkrótce będzie dostępny) [H,10-TW,CIUW]
1990.07 wizyta amerykańskiej misji handlowej, licencja na używane już w ramach EARN oprogramowanie, zapowiedź udzielenia licencji na TCP/IP od IX 1990 [10-TW]
1990.?? domena pl założona przez Soerensena (dk) [10-MK]
1990.08 regularna (do IV 1993?) wymiana poczty przez UUCP między Wrocławiem (amargosa) a Kopenhagą (dkuug); od X/XI adresy internetowe, domena pwr.pl; na początku przez modem 1200 bps; uruchomił Witold Paluszyński
1990.09.25 PLEARN rozpoczyna pracę 24 godziny na dobę [H]
1990.10.25 13:14 Wrocław w BITNECIE (PLWRTU11) (dialup do Kopenhagi działał od marca); wg. [CIUW] podłączenie to 10 XI 1990 [Janyszek,WM,CIUW]
1990.11.20 Kraków podłączony do EARN [CIUW]
1990.11.28 Katowice podłączone do EARN [CIUW]
1990.12.03-14 First International School on Computer Network Analysis and Management w Trieście - okazja do zdobycia wiedzy i kontaktów [CIUW]
1990.12 (?) łącze Kraków-CERN, DECNET
1990.12.17 uzyskuje pełne członkostwo w CERN [H]

1991.01.06 pierwsza konferencja NASK w Miedzeszynie [10-MK]
1991.01.15 Lublin podłączony do EARN [CIUW]
1991.01.15-20 spotkanie: Rafał Pietrak, Krzysztof Heller, Jurand Czermiński (Gd.), Bogumiła Rykaczewska-Wiórogórska, Andrzej Zienkiewicz, Maciej Kozłowski, Tadeusz Węgrzynowski; propozycja Pietraka i Hellera żeby uruchomić IP, Zienkiewicz: IV protokół wolny (używane multipleksery dzieliły pasmo na 4 kanały, używane były 3: DECNET, BSC (BITNET), X.25, czwarty był wolny) [10-MK]
1991 wnioski grantowe do KBN o POLIP (POLish IP) Krzysztofa Hellera (dostał dofinansowanie) i wnioski uzupełniające CAMK i CBK (które przepadły); w ramach POLIP zakupiono router AGS+ i Sun GSStation, zrealizowano połączenia CIUW z Kopenhagą, FUW, CAMK i MIMUW w Warszawie oraz z Krakowem i Poznaniem. Wykonawcy wniosku: prof. Antoni Kreczmar, Stanisław Kurpiewski, dr Rafał Pietrak, dr Krzysztof Heller, dr Jurand Czermiński, dr Bogumiła Rykaczewska-Wiórogórska [10-MK]
1991.02.10 Poznań podłączony do EARN [CIUW]
1991 problemy z łącznością w sieci BITNET, przerwy do tygodnia, pierwsze próby protokołu BITNET over train  
1991.03 BASF w CIUW staje się przeciążony, konieczność upgradu (list Andrzeja Smereczyńskiego do dyr. CIUW Tadeusza Węgrzynowskiego) [CIUW]
koniec 1991.03 rezerwacja sieci klasy B 148.81.0.0/16 [10-MK]
1991.03.27 Toruń podłączony do EARN [CIUW]
1991.04.16 zebranie realizatorów sieci w CIUW dot. organizacji sieci szkieletowej; organizatorzy: A. Zienkiewicz, T. Hofmokl, udział: przedstawiciele większości środowisk akademickich; plan powołania Agencji d/s Sieci i Rady Użytkowników Sieci Szkieletowej [CIUW]
1991.04-05 powstaje NASK (nazwa wymyślona przez Andrzeja Zienkiewicza) i jego Rada Użytkowników [10-MK]
1991.05.24 podpisanie na UW umowy Inicjatywy Akademickiej IBM między polskimi uczelniami wyższymi (min. prof. Robert Głębocki) a IBM (Dilip Chandra) [CIUW]
1991.06 kilku Polaków wzięło udział w konferencji INET 91 w Kopenhadze w czasie której została podjęta decyzja o założeniu Internet Society  
1991.06 łącze IP Warszawa (Pietrak) - Kraków (Heller?), jeszcze bez podłączenia do Internetu [RP,10-MK]
1991.06-08 pierwsze LANy IP: FUW przy Hożej w Warszawie, Roman Szwed [10-JG?]; AGH - połowa 91 [10-SzS], PW - Rogowski (?) [10-JG,10-SzS]
1991.06.20 pierwszy numer "Dyrdymałek" (redakcja: Zbigniew Pasek) [H]
1991.06.30 planowany początek działania sieci POLPAK TP S.A. (wg. informacji A. Zienkiewicza na zebr. realizatorów sieci w IV 1990) [CIUW]
1991.07.24 pierwsza maszyna unixowa w BITNECIE: Sun SS z UREP
1991.07 8000 użytkowników po roku działania EARNu [10-TW]
1991.08.17 POCZĄTEK INTERNETU: pierwsza wymiana poczty elektronicznej między Polską a światem przez łącze 9600 bps do Kopenhagi; połączenie zrobione na ka9q z baraku przed budynkiem FUW przy Hożej w Warszawie; skonfigurował: Rafał Pietrak; zespół: Wojciech Bogusz, Jacek Gajewski, Marcin Gromisz, Michał Jankowski, Roman Szwed, Jerzy Tarasiuk, ... . Brak routingu do USA. [,RP,]
1991.08 (?) Gdańsk w internecie  
1991.09 Kraków w internecie  
1991.09 sympozjum nt. Internetu w Toruniu, udział wzięło 60 osób, główni mówcy: Heller, Pietrak [10-MK,]
1991 rektor Uniw. Warszawskiego powołuje Zespół Koordynacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej  
1991 powstaje NASK Service sp. z o.o.  
1991.11.15 pierwszy 'oficjalny' numer "Spojrzeń" (redakcja: Jurek Krzystek, Zbigniew Pasek, Jurek Karczmarczuk, Andrzej Kobos) [H]
1991.12 (?) długa przerwa w pracy sieci BITNET spowodowana zalaniem kabli w Warszawie; BITNET over train  
1991.12.20 Białystok podłączony do EARN [CIUW]
199x (?) łącze Wrocław (PWr.) - Berlin (DFN); X.25, dostęp do baz danych; potem IP/SLIP  
1991.12.24 Katowice w internecie; łącze do NASK na KA9Q, 2400 bps  

1992.01.01 Toruń w internecie; łącze 9600 bps (?) do NASK w Warszawie na KA9Q  
1992.01.07 Szczecin podłączony do EARN poprzez Poznań [CIUW]
1992.01 spotkanie nt. DNS w CIUW, Rafał Pietrak decyduje o utworzeniu org.pl i gov.pl, nikt nie chce przejąć nowych domen, za wyjątkiem IPPT, które zajmuje się od wtedy gov.pl [10-MK]
1992.03.05 Łódź podłączona do EARN [CIUW]
1992.03.16 Andrzej Smereczyński otrzymuje Electronic Frontier Foundation Pioneer Award za wkład w rozwój sieci w Polsce i krajach sąsiednich  
1992.03.26 próba powołania Fundacji "Naukowe i Akademickie Sieci Komputerowe" [CIUW]
1992.04.23 odbiór prezentu Motoroli (dzięki zaangażowaniu Marii Świętorzeckiej, Ala Jacksona i Jacka Kryta) 48 modemów 9600 bps przeznaczonych do podłączania polskich uczelni [CIUW]
1992.05 (lub wcześniej) pierwsze linuxy na Uniw. Śląskim - serwer DNS i router  
1992.05.13 uruchomienie połączenia przez satelitę do Szwecji przez NASK (38400 bps); nieudane, zaczęło działać od 1992.06.02; poprzednie łącze: 9600 bps do Danii  
1992 pierwszy serwer Usenet News: cocos.fuw.edu.pl zarządzany przez Michała Jankowskiego  
1992 TP SA udostępnia połączenia z siecią X.25 pn. POLPAK; koszt: 200000 zł/mies. + 300 zł/min. + 5 zł/64B  
1992 wiosna pierwsze włamanie z Polski do komputera za granicą (może się mylę, proszę o uzupełnienie)  
1992 warszawski ATM S.A. uzyskuje dostęp do Internetu jako pierwsza polska firma  
1992.08.31 NASK uruchamia łącze do Wiednia 64 kbps (do Sztokholmu też już jest 64 k (od kiedy?))  
1992.08 (?) nieregularny punkt Fido NCU BBS w siedzibie Samorządu Studenckiego UMK w Toruniu regularnie wymieniał pocztę z Internetem; Remote Access i przerobiony ka9q; uruchomiony przez Rafal.Maszkowski%p23.f1.n481.z2.fidonet.org%ncubbs@cc.ncu.edu.pl; działał do pocz. 1993 r. (?); ufundowany przez UMK i MEN (10 Mzł).  
1992.10.15 serwer FTP na Linuxie w OOO UMK  
1992.10.28 PLEARN w Internecie, poczta dochodzi bezpośrednio przez SMTP zamiast przez danposta okrężną drogą przez Danię  
1992.11.05 podpisanie na Network Services Conference w Pizie listu intencyjnego (T. Hofmokl, F. Greisen, Jonas Mockus) dot. podłączenia Litwy do EARN poprzez Polskę, do czego nie doszło [CIUW]
1992.11.28 BGP na routerze w Warszawie; routing dynamiczny na łączach do Sztokholmu i Wiednia, przetestowany 2 dni później gdy padło łącze do Sztokholmu  
1992.11.28 pierwszy gopher: gopher.torun.edu.pl uruchomiony przez Rafała Maszkowskiego  
1992.12 powstaje "lista list" Rafała Maszkowskiego, która potem przekształciła się w Polskie Zasoby Sieciowe (aktywne do 1997 r.)  

1993.01 pierwszy serwer IRC - irc.uci.agh.edu.pl uruchomiony przez Grzegorza Aksamita; podłączony do sieci IRC (też w styczniu?)  
1993.04.09 "Porozumienie placówek badawczych i uczelni warszawskich w sprawie uczestnictwa w budowie i przyszłego korzystania z Miejskiej Sieci Komputerowej w Warszawie oraz Komputerów Dużej Mocy" czyli początki WARMANa [CIUW]
1993.05 NASK zaczyna zatykać dziury na niesławnym frodo.nask.org.pl, korzystając z pomocy niezależnych ekspertów, dyrektor zmienia hasło z 'barney' na inne  
1993.05.27 (??) łącze NASK do Sztokholmu ma 64 kbps: IP (34.8 kbps), X.25 (9.6 kbps) i TIP (IP, 'Internet komercyjny'?) (9.6 kbps); przez 1.5 tygodnia brak łączności z częścią Szwecji wyroutowaną przez TIP  
1993.06 (?) łącze NASK do Sztokholmu upgradowane do 128 kbps (???)  
1993.06 (?) pierwszy numer "Prasówki" - zawierającej zeskanowane artykuły z prasy drukowanej; robione przez J. Strzałkowskiego, Sz. Sokoła i V. Korecką; wydawana do marca 1996 r.  
1993.06.23 The NORDUnet-Poland link is upgraded to 64Kb now (chodziło o kanał z IP?)  
1993.06 włamania do maszyn NASK (bardzo intensywne od 1992 r.) omawiane na zebraniu NASK; blokada konta JP w FUW (czy wtedy?)  
1993.06.09 Toruń ma drugie łącze do Warszawy: satelitarne przez TELE-Xa, 64 kbps  
1993.07.12 łącze NASK do Sztokholmu upgradowane do 1.92 Mbps  
1993.07 notowania giełdy warszawskiej dostępne w internecie (Jacek Czernuszenko)  
1993.08 pierwszy serwer WWW: http://www.fuw.edu.pl/~ajduk/indexold.html - Marcin Gromisz, Wojtek Bogusz, Kacper Nowicki, Michał Jankowski. [FUW]
1993.09 pierwsza (AFAIK) szkoła średnia w internecie na łączu dzierżawionym: IV LO w Toruniu  
1993.09 Solidex i TP SA oferują dostęp do POLPAKu (X.25, nie Internet) na Poczcie Głównej w Krakowie; 800 zł/min., konto: 2.5 Mzł/mies.  
1993.10 bramka FidoNet-Internet w Pałacu Młodzieży w Warszawie, uruchomiona przez Krzysztofa Hałasę, zamknięta na żądanie NASKu gdyż: "Sieć FIDO jest jedynie nam znaną, w której funkcjonuje legalny klub hacker'ów, bardzo nam przeszkadzającym w pracy." NASK dopuszcza ponowne otwarcie bramki m.in. po "ustaleniu, kto będzie pokrywał koszty transferu informacji z sieci FIDO przez NASK" (Andrzej Zienkiewicz); poczta Fido-Internet w Polsce była potem wymieniania przez USA przez system Rafała Wiosny, do 1995 r. (?), potem bramka wróciła na jakiś czas do PM  
1993.11.15 dyrektor CIUW Tadeusz Węgrzynowski informuje o planach wprowadzenia opłat indywidualnych za dostęp do BITNETu; lawina protestów  
1993.12.14 zmiana statusu prawnego NASK na Jednostkę Badawczo-Rozwojową; poprzednio NASK był formalnie częścią Uniwersytetu Warszawskiego  
1993.12 drugi (?) serwer WWW: UCI AGH, Kraków, Szymon Sokół SzS
1993.12.29 pierwsza instytucja wojskowa w internecie: WSOWRiA w Toruniu  

1994.04 Stan Tymiński otrzymuje od Min. Łączności potwierdzenie, że ustawa o łączności nie wymaga żadnych zezwoleń na usługi internetowe (jaka to była dobra ustawa...)  
1994.07 Usenet News: pierwsze grupy pl.*: pl.polwro, pl.listserv.polip (Tomasz Surmacz, Michał Jankowski) [,SzS]
1994.06 w Warszawie powstaje Maloka BBS z dostępem do Internetu; cena dostępu jest niższa niż w NASK (480 kzł vs. 1.5 Mzł/mies.); założyciel Maloki, Stanisław Tymiński (drugie miejsce w wyborach prezydenckich w 1990 r.) twierdzi, że Ministerstwo łączności pozwoliło mu na działalność już po tygodniu od złożenia podania  
1994 układ NASK-MSW (Milczanowski)  
1994.08? pierwszy polski premier w Internecie, m.in. działało polecenie: wpawlak@bisco@bimain.urm.gov.pl  
1994.10.11 pierwszy numer dodatku Gazety Wyborczej "Komputery i Biuro" oraz "Gazety w Krakowie" (?) w sieci  
1994.11 seria awarii łącza do Szwecji  
1994.12.02 Maciek Uhlig ogłasza Listę Aktualnych Problemów polskiego internetu  
1994.12 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego powstaje inicjatywa Internet dla Szkół - zamierzająca udostępniać tanio Internet szkołom; inicjator: Jacek Gajewski  

[MvhD]
1995.01 Publiczny Dostęp do Internetu zaczyna działalność w Łodzi; cena pełnego dostępu 38.5 nzł/mies. (385 tys. st. zł)
1995.02 pierwsze WWW instytucji kulturalnej - Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, najpierw gościnnie na serwerze PAP, potem NASK, następnie przeniesione na SunSITE'a w ICM.
1995.03 protest przeciwko nowelizacji ustawy o łączności i wprowadzeniu wymogu koncesji/zezwoleń na usługi internetowe
1995.04 Powstaje firma Polbox (trzecia koncesja w Polsce)
1994.04.04 powstaje lista dyskusyjna isoc-pl, wstęp do założenia PSI i oddziału ISoc
1994.09 uruchomienie serwera archie w ICM przez Wojciecha Sylwestrzaka
1995.05.06 Życie Warszawy w całości w Sieci (do 1996 r. (?))
1995.05.18 powstaje Polska Społeczność Internetu, działała do ok. 1997 r.
1995.05 TP SA wchodzi do internetu za pośrednictwem NASK, POLPAK-T
1995.07 w Gliwicach powstał PIK-NET
1995.07.12 łącze NASK Szwecja-USA zwiększa przepustowość do 34 Mbps
1995.09.21-22 I Konferencja "Internet w Polsce" w Warszawie; w swoim wystąpieniu dyr. NASK Tomasz Hofmokl ogłasza plany taryfikacji "złotówka za megabajt"; Waldemar Pawlak jest pierwszym politykiem, który rozmawiał z wyborcami przez IRC
1995.11.09 Kapituła Statuetek Pomnika Studenta przyznała statuetkę Tadeuszowi Węgrzynowskiego, dyrektorowi CIUW "w uznaniu pracy i zaangażowania w walkę o prawo i dostęp środowiska akademickiego do nowych technologii (...) tworzenie (...) EARN (...) walkę o bezpłatny dostęp do Internetu dla studentów (...)"
1995.11.16 NASK wysyła klientom listy o nowym cenniku; wprowadzenie opłat za ruch od stycznia 1996; ceny mają wzrosnąć od kilku do kilkudziesięciu razy
1995.11.29 interpelacja posła Krzysztofa Króla w sprawie cennika NASK, odpowiedź ministra łączności A. Zielińskiego z grudnia
1995.11.30 spotkanie posłów (W. Pawlak, K. Król), KBN, PSI i NASK w Sejmie w sprawie cennika NASK; zapytanie poselskie W. Pawlaka (wg. M. Cara) [MC]
1995.12.12 dyr. techniczny NASK Andrzej Zienkiewicz w rozmowie z P. Cieślińskim z "Gazety Wyborczej" oświadcza: "Chcemy zdławić ruch w sieci."
1995.12.30 (?) włamanie do serwera NASK, zmiana stron WWW przez 'Gumisia'

1996.01 transmisja multicastingowa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka przez MBONE i reflektor z mbone.mat.uni.torun.pl przez Rafała Maszkowskiego art. JR
1996.04 TP SA uruchamia dostęp anonimowy do Internetu przez modemy
1996.06.04 NASK uruchamia łącze 3 Mbps do USA (DIGEX?)
1996.07.12 Tomasz Kłoczko rzuca kamieniami w Okna z powodu niestandardowego kodowania polskich liter
1996.07.31 Maloka BBS Stana Tymińskiego kończy działalność w Polsce; właściciel uskarża się na wysokie koszty dzierżawy łącza
1996.09 spotkanie w FUW z okazji 5-lecia polskiego internetu
1996.10.01 wyłączenie przez NASK łącza do Wiednia, brak łączności ze światem przez 2 h; ogólne zaskoczenie, również w Wiedniu; optymalne feedy news przestają być takowymi
1996.11.15 Andrzej Górbiel z dodatku komputerowego "Gazety Wyborczej" zginął w wypadku samochodowym, ciężko ranny został Stanisław Stanuch
1996.12 powstaje free.polbox.pl, serwer darmowych kont e-mail

1997.01 uruchomienie infoseeka dla polskich serwerów WWW w ICM przez Wojciecha Sylwestrzaka
1997.02.16 uruchomione łącze TPSA-Teleglobe 2 Mbps
1997.02 pierwsza domena w art.pl: http://csw.art.pl/; art.pl to pomysl Wojtka Sylwestrzaka i Marty van der Haagen, rejestracja domen obsluguje ICM [MvdH]
1997.03 do free.polbox.pl dołożony został serwer darmowych stron WWW
1997.04 Polska dołącza do 6BONE, testowej sieci IPv6; pierwszy router: len.torun.pdi.net
1997.04 pilotowa, eksperymentalna instalacja krajowej sieci ATM 34 Mb/s przedstawiona na wystawie POLMAN '97
1997.04.29 (?) zmiana przepustowości połączenia NASK-TPSA w Warszawie z 1 do 0.5 Mbps; łączność zaczyna być praktycznie niemożliwa - straty 50%; bramki w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi (?) i Poznaniu działają nadal
1997.06 "ATM S.A., Internet Technologies Sp. z o.o. oraz SM-Media złożyły wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie stosowania przez NASK niedozwolonych praktyk monopolistycznych przejawiających się między innymi w tym, że wprowadzone przez NASK opłaty za ruch telekomunikacyjny generowany, zamiast dotychczasowych opłat ryczałtowych, miały charakter antykonkurencyjny, eliminujący zainteresowanych z rynku usług operatorskich świadczonych na rzecz abonentów końcowych." (wg. http://www.nask.pl/co_nowego.html)
1997.06.27 podpisanie umowy między TEL-ENERGO a jednostkami wiodącymi (MAN Gdańsk, MAN Kraków, MAN Łódź, MAN Poznań, RSK Śląsk oraz MAN Wrocław) o budowie krajowej, naukowej sieci ATM 34 Mb/s
1997.07.15 podpisanie umowy między jednostkami wiodącymi (MAN Gdańsk, MAN Kraków, MAN Łódź, MAN Poznań, RSK Śląsk oraz MAN Wrocław) o współdziałaniu w budowie krajowej sieci ATM
1997.08.08 włamanie do SunSITE'a; próba podłożenia fałszywego ssh-1.2.20.tar.gz i przerobienia programu mirror; zawiadomienie prokuratury, sprawa umorzona w 2001 r. z powodu braku odpowiednich przepisów w starym kodeksie karnym
1997.08.28 zwiększenie przepustowości łącz zagranicznych TPSA o 6 Mbps (do 1x2 Mbps MCI i 4x2 Mbps Teleglobe (z 2+2))
1997.09-10 problemy z łącznością do "sieci korporacyjnej" NASK
1997.10.01 TP SA zaczyna obsługiwać przypadki nadużyć popełnionych przez jej klientów
1997.04 operacyjne działanie sieci POL-34
1997.12.13 awaria łącza ICM-TPSA; spadek przepustowości z 2 do 1 Mbps, całkowite zapchanie

1998.02 sieć NASK gubi 20% pakietów
1998.03.01 koniec umowy NASKu z DIGEXem, likwidacja połączenia do USA; ogólne zaskoczenie, optymalne feedy usenetowe szlag trafia
1998.03.23 bramka NASK-TPSA w Warszawie przełączona na 2 Mbps; połączenie między NASK i TP zaczęło znów działać po roku przerwy, straty pakietów spadły do 10% (w tym samym czasie NASK-SUNET - 25%, TPSA-Teleglobe - <10%)
1998.03.22 Marek Car, prezes Polskiej Społeczności Internetu zginął w wypadku samochodowym
1998.05.19 Centrum Systemów Teleinformatycznych TP S.A. (CST) otrzymało dyplom Ministra Łączności i Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich za wdrożenie usţugi dostępu do Internetu przez ogólnopolski numer telefonu 0 20 21 22.
1998.06 uruchomienie niezależnego satelitarnego łącza międzynarodowego dla sieci POL-34 pomiędzy Łodzią a Sztokholmem (Telenordia?)
1998.06.19 NASK ogłasza nowy cennik
1998.09.09 upgrade łącza ICM-TPSA do 3 Mbps
1998.09.24 koncert internetowy Warszawa-Helsinki-Oslo podczas 41-ego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień - Północ '98 [MvdH]
1998.09.25 połączenie POL-34 - ICM
1998.10 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe otrzymuje status członka stowarzyszonego organizacji TERENA.
1998.10 NASK robi upgrade łącza do Szwecji z satelitarnego .. Mbps na podwodne 155 Mbps; po początkowym znacznym polepszeniu łączność ze Skandynawią robi się znacznie gorsza niż przedtem, z USA staje się prawie niemożliwa; łączność klientów NASK nie finansowanych przez KBN pozostaje dobra
1998.12.01 rano naprawa przez NASK wyjścia na świat dla klientów edukacyjnych - ograniczenie pasma podniesione z 8 do 43 Mbps (liczby niepewne)
1998.12.01 po południu. wyłączenie przez NASK routingu na świat serwisów publicznych w ICM, w tym SunSITE; serwisy publiczne korzystają od tego momentu z wyjść zagranicznych TP SA i POL-34
1998.12.01 strajk internautów; ogłoszony przez spamy, postulaty: zmiana cen TP SA; strajk nie został zauważony przez serwisy internetowe, za to widoczny był w mediach tradycyjnych
1998.12.01 włamanie przez ssh 1.2.22 do www.tpsa.pl; zmiana zawartości WWW
1998.12.02 ograniczenie dostępu do usług SunSITE klientom NASK
1998.12.03 NASK prosi o wznowienie negocjacji, routing nadal odcięty, ale ograniczenia dostępu wyłączone
1998.12.03 na spotkaniu w Wiedniu 33 kraje, w tym Polska (kto?) podpisały Umowę Wassenaar o kontroli eksportu uzbrojenia; pod wpływem administracji Clintona do umowy włączono zapisy o kryptografii, które mogą być zagrożeniem dla Internetu

1999.01.21 Spotkanie w KBN nt. finansowania sieci w Polsce
1999.01.29 (piątek) bez uprzedniego poinformowania cała sieć NASK była w proszku od 14:30 do 17:30, potem znowu kilka godzin w sobotę i kilka we wtorek (w niektórych miejscach do 12 w środę)
1999.04.01 TP SA zwiększa przepustowość łącza do Teleglobe w NYC do 45 Mbps i dodaje połączenie 5 Mbps do Teleglobe we Frankfurcie
1999.03-04 POL-34 podłącza się do TEN-155 (24 Mbps do Europy, 10 Mbps do USA)
1999.05.26 (?) ICM uzyskuje status pTLA (pseudo Top Level Aggregation) w testowej sieci IPv6 6BONE. Prefiks: 3ffe:8010::/28.
1999.06 przepustowość połączenia ICM z TP SA wrasta z 3 Mbps do 155 Mbps
1999.06 przyłączenie ICM do GIXa providerów warszawskich (100 Mbps)
1999.06.06 europejski protest przeciwko wysokim kosztom dostępu do Internetu polegający na bojkocie telefonów; polska grupa
1999.06.16 przepustowość łącza Cyfronet-NASK zmienia się z 2 Mbps na 0.5 Mbps
1999.09.29 "Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 15 września 1999 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 listopada 1998 r. DDI-II-53S/21/98/EA przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zainteresowanymi: ATM -S.A. w Warszawie, Internet Technologies Polska Sp z o.o. w Warszawie, SM-Media Sp z o.o. w Warszawie, o przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, wydał wyrok, mocą którego zmienił decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w całości w ten sposób, że umorzył postępowanie administracyjne oraz zasądził na rzecz NASK od zainteresowanych ATM S.A., Internet Technologies Sp z o.o. oraz SM-Media koszty procesu. (wg. http://www.nask.pl/co_nowego.html)
1999.12 Maciej Kozłowski z CAMK w Warszawie został dyrektorem NASKu

2000.01.25 awaria łącza POL-34 Poznań-Frankfurt, nowe łącze zaczęło działać dopiero 31 I
2000.02 Łącze TP SA do USA zostaje poszerzone do 105 Mbps (IP), fizycznie do 155 Mbps [rzm,wojsyl]
2000.02 uruchomienie przez Telię routera podłączonego do sieci NASK (2*45 Mbps)
2000.02 poszerzenie pasma połączeń POL-34 do 21 Mbps do Europy, 25 Mbps do USA
2000.02-03 seria awarii, głównie w Niemczech, nęka POL-34 (16-18 II, 8-10 III)
2000.02.29 ogłoszenie zakończenia udostępniania serwerów News bez ograniczeń użytkownikom TP SA od 1 III (<89gu90$92d$1@okapi.ict.pwr.wroc.pl>)
2000.04.07-08 32-godzinny strajk serwerów IRC w Niemczech w proteście przeciwko atakom DoS, koordynator IRC w Polsce solidaryzując się, ogłasza +r w tym samym czasie
2000.09.05 po długiej i ciężkiej chorobie zmarł założyciel i wieloletni Dyrektor JBR Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - NASK, fizyk, prof. dr hab. Tomasz Hofmokl
2000.09.05 ICM dostaje prefiks 2001:06A0::/35 w nie-testowej przestrzeni adresowej IPv6 i zostaje subTLA (sub-Top Level Aggregation)
2000.09.16 zebranie organizacyjne ISoc Polska
2000.09 POL34: łącze 1 Gbps Wrocław-Poznań [wojsyl,SzS]
2000.10.02 POL34: zamknięcie łącza do Telenordii [wojsyl]
2000.10.04 POL34: łącze komercyjne Łódź-Ebone/gts/pronet: 10.5 Gbps [wojsyl]
2000.10.31 POL34: uruchomienie 155Mbps Warszawa-Łódź-Katowice-Kraków [wojsyl]
2000.11.01 POL34: uruchomienie 78Mbps do TEN155 oraz 77Mbps UUNet [wojsyl]
2000.11.15 zamknięcie PLEARN [wojsyl]
2000.11.24 rejestracja Internet Society - Polska

2001.11.14 obchody 10-lecia podłączenia Polski do Internetu, rozpoczęte imprezami w plenerze 7 IX, 14 IX odbyly sie wyklady w FUW i koncert internetowy - trzy zespoły w Gdańsku, Krakowie i Warszawie wykonywały znane utwory i jeden napisany specjalnie na tę okazję [MvdH]

Skróty literowe i myślowe: